Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Jażdziewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Na poetyckich tropach kobiety : śladami metaforyki myśliwskiej w poezji Stanisława Grochowiaka Magdalena Jażdziewska s. 143-151
Magiczna siła poetyckiego słowa : o językowej dominacji nad kobietą w poezji Stanisława Grochowiaka Magdalena Jażdziewska s. 185-194