Znaleziono 8 artykułów

Karolina Jabłońska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dobór próby badawczej czynnikiem sukcesu w prowadzonych badaniach empirycznych Karolina Jabłońska Artur Sobieraj s. 40-48
Muzeum Artystów Karolina Jabłońska s. 90-98
Marzena Turek-Gaś : Poza ramami malarstwa Karolina Jabłońska s. 93-95
Komedia sublimacji - współczesna sztuka amerykańska w książce Anny Markowskiej Karolina Jabłońska s. 117-121
Na styku dziedzin efemerycznych - Tytuł roboczy o Andrzeju Mitanie Karolina Jabłońska s. 122-12
"Sprzeczność i emocje" w sztuce performance - 13 Festiwal Sztuki Akcji InterAkcje Karolina Jabłońska s. 125-126
Działania konceptualne w łódzkim środowisku plastycznym na przykładzie Grupy Konkret Karolina Jabłońska s. 157-162
Conceptual Activities within the Artistic Environment of Łódź by the Konkret Group Karolina Jabłońska s. 181