Znaleziono 8 artykułów

Małgorzata Jagodzińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wychowanie ekologiczne poprzez aktywne poznawanie rzeczywistości przyrodniczej Elżbieta Buchcic Małgorzata Jagodzińska s. 28-36
Zagrożenia współczesnej polskiej rodziny Elżbieta Buchcic Małgorzata Jagodzińska s. 29-35
Bezpieczeństwo w szkole : kontekst publiczny, socjalny i zdrowotny Mariola Choińska Małgorzata Jagodzińska s. 45-54
Ekologia społeczna rozpoczyna się w szkole Elżbieta Buchcic Małgorzata Jagodzińska Kinga Przybyszewska s. 117-134
Recenzja książki pt. "Tożsamość społeczno-kulturowa studentów miasta Płocka" autorstwa dr Kingi Przybyszewskiej Małgorzata Jagodzińska Kinga Przybyszewska (aut. dzieła rec.) s. 137-138
Pomoc socjalna na rzecz osób przewlekle chorych i ich rodzin Małgorzata Jagodzińska s. 169-173
Kształcenie i doskonalenie zawodowe pracownika socjalnego jako wyznacznik profesjonalnej pomocy wobec osób wykluczonych społecznie Małgorzata Jagodzińska s. 175-180
Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli katechezy Elżbieta Buchcic Małgorzata Jagodzińska s. 491-496