Znaleziono 4 artykuły

Agata Jakubowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Agata Jakubowska s. 7
Financial institutions as an example of institutions of public trust Agata Jakubowska s. 61-70
Nie siostrzaństwo a przyjaźń : odbicia Izabelli Gustowskiej i Krystyny Piotrowskiej Agata Jakubowska s. 71-78
Korzyści i bariery współpracy podmiotów lokalnych na przykładzie banków i samorządów terytorialnych w świetle badań empirycznych Aleksandra Grabowska-Powaga Agata Jakubowska s. 259-269