Znaleziono 5 artykułów

Agnieszka Jakubowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Status społeczno-ekonomiczny jako determi-nanta zdrowia: przykład gospodarek UE Agnieszka Jakubowska s. 9-21
Ochrona środowiska : aspekty prawne zagadnienia Agnieszka Jakubowska s. 109-127
Wpływ chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku pracy w kontekście starzenia się zasobów pracy w Polsce Agnieszka Jakubowska s. 137-149
Czerwone Krzyże na Pancernym Szlaku – sesja naukowa i wystawa w Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (dawne Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia) Łódź, 21 I 2012 r Magdalena Cybulska Agnieszka Jakubowska Czesław Jeśman Agnieszka Młudzik Malwina Pawlik s. 386-394
Regionalny aspekt zróżnicowania aktywności ekonomicznej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Agnieszka Jakubowska s. 449-462