Znaleziono 8 artykułów

Jerzy Janiuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Terminologia i problematyka medyczna we wczesnych (1931-1939) utworach Michała Choromańskiego Jerzy Janiuk s. 19-51
Gruźlica w okresie Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego w teorii i praktyce medycznej (cz. 1) Jerzy Janiuk s. 31-81
Stanisława Lema związki z medycyną Jerzy Janiuk s. 35-78
Gruźlica w okresie Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego w teorii i praktyce medycznej : (fragment pracy doktorskiej). Cz. 2 Jerzy Janiuk s. 41-78
"Między literaturą a medycyną : literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku", red. Eugenia Łoch, Grzegorz Wallner, Lublin 2005 : [recenzja] Jerzy Janiuk Grzegorz Wallner (aut. dzieła rec.) Eugenia Łoch (aut. dzieła rec.) s. 171-176
"Między literaturą a medycyną. Cz. 2, Problemy psychologiczne ludzi cierpiących w badaniach interdyscyplinarnych", red. Eugenia Łoch, Grzegorz Wallner, Lublin 2007 : [recenzja] Jerzy Janiuk Grzegorz Wallner (aut. dzieła rec.) Eugenia Łoch (aut. dzieła rec.) s. 172-175
"Rozwój anatomii patologicznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Akademii Medycznej we Wrocławiu wraz z zarysem historycznym przedmiotu", W. Kozuschek, Wrocław 2007 : [recenzja] Jerzy Janiuk Waldemar Kozuschek (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Ludwik Hirszfeld (1884-1954) : rys życia i działalność naukowa", W. Kozuschek, Wrocław 2005 : [recenzja] Jerzy Janiuk Waldemar Kozuschek (aut. dzieła rec.) s. 177-180