Znaleziono 6 artykułów

Maria Januszewska-Warych

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształcenie zawodowe a możliwości zatrudnienia młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim Maria Januszewska-Warych s. 95-106
Uzdolnienia muzyczne, zdolności i muzykalność dzieci Maria Januszewska-Warych s. 109-123
Strategie interwencji kryzysowej w kontekście założeń Unii Europejskiej i polskich regulacji prawnych Maria Januszewska-Warych s. 121-133
Edukacja muzyczna w programie kształcenia specjalnego dla klas I-III Maria Januszewska-Warych s. 165-180
Model zajęć muzyczno-słowno-ruchowych wspomagający rozwój dzieci o zróżnicowanym poziomie intelektualnym w młodszym wieku szkolnym Maria Januszewska-Warych s. 175-193
"Wiedza – Ideologia – Władza. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym", Piotr Żuk, Warszawa 2012 : [recenzja] Maria Januszewska-Warych Piotr Żuk (aut. dzieła rec.) s. 295-300