Znaleziono 2 artykuły

Piotr Jarecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niektóre elementy relektury "Rerum novarum" Piotr Jarecki s. 77-86
Polityka w świetle nauki społęcznej Kościoła Piotr Jarecki s. 83-93