Znaleziono 2 artykuły

Jacek Jarocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Panpsychism in the Recent Debates about the Mind Jacek Jarocki s. 49-64
Bertranda Russella koncepcja monizmu neutralnego Jacek Jarocki s. 69-88