Znaleziono 3 artykuły

Suzan Jarosi

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wizerunek artysty w sztuce performance: przypadek Rudolfa Schwarzkoglera Suzan Jarosi s. 63-82
The Image of the Artist in Performance Art: The Case of Rudolf Schwarzkogler Suzan Jarosi s. 65-77
The Image of the Artist in Performance Art: The Case of Rudolf Schwarzkogler Suzan Jarosi s. 65-77