Znaleziono 15 artykułów

Ewa Jarosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Ewa Jarosz s. 5-9
Wspomnienie Ewa Jarosz s. 9-10
Społeczna podmiotowość dziecka – rozwój koncepcji obywatelstwa dzieci Ewa Jarosz s. 11-24
Zjawisko przemocy wobec dzieci jako problem społeczny Ewa Jarosz s. 15-24
Prawo dziecka do życia wolnego od przemocy Ewa Jarosz s. 24-44
Dziecka bicie łatwi życie – czyli o przemocy w wychowaniu w opiniach i relacjach rodziców Ewa Jarosz s. 35-54
„Rózga i karcenie udziela mądrości…” : o społecznym micie przydatności bicia w wychowaniu Ewa Jarosz Cezary Kurkowski s. 45-65
Krzywdzenie dzieci - piętno społeczne? Ewa Jarosz s. 61-76
Kary cielesne – kontestacja a rzeczywistość Ewa Jarosz Cezary Kurkowski s. 94-105
Negatywne doświadczenia dziecięce a zdrowie Ewa Jarosz s. 107-127
„Klaps, a nawet parę pasów...” : stosunek Polaków do przemocy w wychowaniu Ewa Jarosz s. 138-162
Przemoc w wychowaniu w świetle opinii społecznej oraz relacji rodziców – zarys problemu na tle raportu Rzecznika Praw Dziecka Ewa Jarosz Cezary Kurkowski s. 151-159
"Uczestnictwo dzieci" - idea i jej znaczenie w przełamywaniu wykluczenia społecznego dzieci Ewa Jarosz s. 179-191
Nauczyciel a ochrona praw dziecka Ewa Jarosz s. 217-230
Przemoc wobec dzieci w Polsce : "Dwie strony medalu" - oficjalny zakaz a społeczna rzeczywistość Ewa Jarosz s. 283-299