Znaleziono 2 artykuły

Marek Jarosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Psychologia i psychopatologia życia codziennego", Marek Jarosz, Warszawa 1975 : [receznja] Jerzy Zaniemojski Marek Jarosz (aut. dzieła rec.) s. 70-71
Kierunki zmian struktury zatrudnienia według sektorów ekonomicznych w Polsce i wybranych krajach Europy Zachodniej w latach 1997-2002 Marek Jarosz s. 171-181