Znaleziono 7 artykułów

Anna Jaroszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Internetowe fora dyskusyjne : nowa przestrzeń aktywności i źródło poznania polskich seniorów z perspektywy badań glottodydaktycznych Anna Jaroszewska s. 21-34
Binnendifferenzierung und Individualisierung im Fremdsprachenunterricht : eine chance für legasthene lerner Anna Jaroszewska s. 35-45
Komunikacja interpersonalna na lekcji języka obcego : typologia czynników determinujących dyskurs Anna Jaroszewska s. 73-81
Uczenie się języków obcych jako jedna z form samorealizacji ludzi starszych Anna Jaroszewska s. 115-125
40 lat Zakładu Glottodydaktyki Instytutu Germanistyki UW (1972-2012) Anna Jaroszewska s. 223-231
"Nauczanie języka obcego w kształceniu wczesnoszkolnym. Rozwój świadomości wielokulturowej dziecka", Anna Jaroszewska, Wrocław 2007 : [recenzja] Adam Szeluga Anna Jaroszewska (aut. dzieła rec.) s. 283-286
"Nauczanie języków obcych seniorów w Polsce. Analiza potrzebi możliwości w aspekcie międzykulturowym", Anna Jaroszewska, Kraków 2013 : [recenzja] Ewa Andrzejewska Anna Jaroszewska (aut. dzieła rec.) s. 319-323