Znaleziono 3 artykuły

Ewa Jaroszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia publikacji dr Zofii Mołodcówny oraz wykaz prac magisterskich przygotowanych pod Jej kierunkiem Ewa Jaroszewska s. 25-29
Bibliografia publikacji dra Witolda Armona oraz wykaz prac magisterskich przygotowanych pod Jego kierunkiem Ewa Jaroszewska s. 31-43
Publikacje oraz dokumentacja działalności popularyzatorskiej, dydaktycznej oraz organizacyjnej Profesora Andrzeja Kłossowskiego Ewa Jaroszewska s. 37-86