Znaleziono 6 artykułów

Irena Jarzyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie technik Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych Irena Jarzyńska s. 7-13
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci w wieku przedszkolnym Irena Jarzyńska s. 17-24
Organizowanie i wykorzystanie wycieczek przyrodniczych w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Irena Jarzyńska s. 23-31
Rodzice w procesie elementarnej edukacji dziecka Irena Jarzyńska s. 34-37
Edukacja ekologiczna w szkolnictwie polskim Irena Jarzyńska s. 41-55
Edukacja regionalna dzieci w procesie kształcenia zintegrowanego Irena Jarzyńska s. 79-91