Znaleziono 4 artykuły

Olga Jasińska-Cieślińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organy sądowe Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej przed reformą lizbońską Olga Jasińska-Cieślińska Krystyna Knyspel s. 31-50
System instytucjonalny Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej w procesie legislacyjnym Olga Jasińska-Cieślińska Krystyna Knyspel s. 75-99
Instytucja umowy o zarządzanie nieruchomością Olga Jasińska-Cieślińska s. 93-117
Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym Olga Jasińska-Cieślińska s. 143-164