Znaleziono 17 artykułów

Stanisława Jasińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czasopisma emigracyjne w Bibljotece Kórnickiej Stanisława Jasińska s. 117-122
Pierwsze redakcje "Beniowskiego" Juliusza Słowackiego Stanisława Jasińska s. 136-153
Juliusza Słowackiego przekład "Makbeta" Stanisława Jasińska s. 154-160
Geneza wiersza Juliusza Słowackiego "Na sprowadzenie prochów Napoleona" Stanisława Jasińska s. 161-166
Stefana Garczyńskiego "Wspomnienia z czasów wojny narodowej polskiej 1831" w nieznanym autografie Stanisława Jasińska s. 166-176
Słowacki w zapiskach Leonarda Niedźwieckiego Stanisława Jasińska s. 208-215
Juliusz Słowacki "Polska! Polska! o! Królowa" : nieznana satyra na poezje Bohdana Zaleskiego Stanisława Jasińska s. 222-241
Celina Mickiewiczowa w zapiskach Leonarda Niedźwieckiego Stanisława Jasińska s. 286-300
Nieznany autograf "Beniowskiego" Juliusza Słowackiego Stanisława Jasińska s. 287-298
Z życia Biblioteki Kórnickiej Stanisława Jasińska s. 296-300
Pamiątka po Stefanie Garczyńskim Stanisława Jasińska s. 299-301
Biblioteka Kórnicka w okresie okupacji od r. 1939-1945 Stanisława Jasińska s. 306-314
Zabezpieczenie fundamentów Zamku Kórnickiego Stanisława Jasińska s. 317-319
Ś. p. Helena Olszewska Stanisława Jasińska s. 331-332
Oprawa "mickiewiczowska" Stanisława Jasińska s. 370-374
Nieznany odpis "Wspomnień obozowych" Stefana Garczyńskiego Stanisława Jasińska s. 382-398
Nieznany autograf "Pieśni Janusza" w Bibliotece Kórnickiej w świetle kontaktów Pola z Działyńskim Stanisława Jasińska s. 391-397