Znaleziono 13 artykułów

Arkadiusz Jasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cel modlitwy Jezusowej w tradycji wschodniej Arkadiusz Jasiewicz s. 7-13
Rola ciała w walce duchowej w "Drabinie Raju" św. Jana Klimaka Arkadiusz Jasiewicz s. 23-33
"Argumenta Consolatoria" w pismach św. Bazylego Wielkiego Arkadiusz Jasiewicz s. 71-78
Monastycyzm synajski na przełomie VI Arkadiusz Jasiewicz s. 105-118
Ascetyczny wymiar "ćwiczenia się w śmierci" w "Drabinie raju" św. Jana Klimaka Arkadiusz Jasiewicz s. 173-196
Rozwój teologii monastycznej w okresie po Soborze Chalcedońskim Arkadiusz Jasiewicz s. 191-198
Św. Jan Klimak O wyrzeczeniu się świata (Scala paradisi. Gradus Primus : De abdicatione ritae saecularis : patrologia graeca 88, 632-644) Arkadiusz Jasiewicz s. 198-206
Symbolika krzyża u Ignacego Antiocheńskiego i Polikarpa ze Smyrny Arkadiusz Jasiewicz s. 221-228
"Widzieć Boga w sposób niewidzialny" : pojęcie visio Dei u św. Augustyna Arkadiusz Jasiewicz s. 235-243
Dzieje świętych wizerunków w chrześcijaństwie : zarys historii Arkadiusz Jasiewicz s. 237-247
Święty Marek Mnich, "O Prawie duchowym" (De lege spirituali. Sources Chrétiennes 445, s. 75-129) Arkadiusz Jasiewicz s. 257-272
Główne elementy modlitwy Jezusowej Arkadiusz Jasiewicz s. 297-303
Historia kształtowania się modlitwy Jezusowej Arkadiusz Jasiewicz s. 403-411