Znaleziono 5 artykułów

Magdalena Jasiniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współpraca przedsiębiorstw sektora MMSP z jednostkami badawczo-rozwojowymi w obszarze innowacji na przykładzie przedsiębiorstw regionu łódzkiego : wyniki badań empirycznych = The cooperating in innovation sphere between SMEs and science on the example of the region of Lodz : the research results Magdalena Jasiniak s. 35-52
    Zacytuj
  • Udostępnij
Struktura kapitału a efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw sektora energetyki w krajach Europy = The capital structure versus profitability of companies performance in energy sector in European countries Magdalena Jasiniak Radosław Pastusiak Wojciech Starzyński s. 53-63
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne efekty działania", Magdalena Jasiniak, Łódź 2013 : [recenzja] Joanna Stawska Magdalena Jasiniak (aut. dzieła rec.) s. 68
Atrakcyjność inwestycyjna regionu łódzkiego jako miejsca lokalizacji inwestycji zagranicznych Magdalena Jasiniak s. 197-211
    Zacytuj
  • Udostępnij
Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce na przykładzie aktywności specjalnych stref ekonomicznych Magdalena Jasiniak Radosław Pastusiak s. 251-262