Znaleziono 1 artykuł

Elżbieta Jaskulska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba oceny jakości życia populacji ludzkich w Terce (Tell Aszara) i Tell Masaikh w środkowej epoce brązu i w pierwszym tysiącleciu n.e. Elżbieta Jaskulska Arkadiusz Sołtysiak s. 39-46