Znaleziono 7 artykułów

Jarosław Jastrzębski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie nauczyciela akademickiego w prawodawstwie II Rzeczypospolitej i jego konsekwencje dla badań historycznych Jarosław Jastrzębski s. 13-23
Habilitacja w państwowym szkolnictwie akademickim II Rzeczypospolitej Jarosław Jastrzębski s. 63-81
Samoświadomość, ekstrawersja i neurotyzm a percepcja dzieła plastycznego Jarosław Jastrzębski Tomasz Rudowski Zbigniew Zaborowski Sławomir Ślaski s. 63-74
Emocjonalne i religijne uwarunkowania lęku przed śmiercią u młodzieży akademickiej Jarosław Jastrzębski s. 83-102
Uposażenie profesora zwyczajnego polskiej państwowej szkoły akademickiej w okresie od 1 X 1923 do 31 I 1934 r. Jarosław Jastrzębski s. 157-182
"Ku wojnie na Pacyfiku", Jarosław Jastrzębski, Oświęcim 2014 : [recenzja] Marcin Białas Jarosław Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 195-197
Uposażenie profesora zwyczajnego polskiej państwowej szkoły akademickiej od 1 II 1934 do 30 IX 1939 r. Jarosław Jastrzębski s. 257-274