Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Jaszczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauczanie języka obcego za pomocą komunikatora internetowego Skype z wykorzystaniem wirtualnej tablicy w formie Google Docs Magdalena Jaszczyk s. 57-64
Bericht über die Internationale wissenschaftliche Jubiläumskonferenz "Angewandte Linguistik: Erfahrungen und Perspektiven", Poznań 16-17.10.2015 Magdalena Jaszczyk Anna Marko s. 147-149
    Zacytuj
  • Udostępnij