Znaleziono 1 artykuł

Malwina Jaworska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Okoliczności wpływające na wysokość orzekanej grzywny za niewykonanie wyroku w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego Malwina Jaworska s. 89-107