Znaleziono 5 artykułów

Mariola Jaworska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych a instytucjonalny kontekst edukacyjny Mariola Jaworska s. 43-52
Indywidualne style uczenia się uczniów z dysleksją a nauczanie języka obcego w szkole ogólnodostępnej : zarys problematyki Mariola Jaworska s. 55-70
Teoretyczne aspekty autoewaluacji w procesie uczenia się języków obcych Mariola Jaworska s. 119-131
Fremdsprachenlernen bei legasthenen LernerInnen: Aspekte einer problemorientierten Förderung Mariola Jaworska s. 268-277
"Autoewaluacja w procesie uczenia się i nauczania języków obcych. Zastosowanie Europejskiego portfolio językowego w kształceniu nauczycieli", Mariola Jaworska, Wrocław 2009 : [recenzja] Ewa Andrzejewska Mariola Jaworska (aut. dzieła rec.) s. 437-442