Znaleziono 2 artykuły

Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Po owocach poznacie ich” : Niemieckie elity polityczne a powstanie RFN (1948–1949) Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz s. 63-84
Przemiany w położeniu kobiet w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej – kontynuacje i przełomy Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz s. 75-91