Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Jelonek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Interwencje ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób młodych : główne wyzwania Magdalena Jelonek s. 36-49
Uniwersytet jako partner regionalny : beneficjent, przedsiębiorca czy kluczowy gracz? Magdalena Jelonek s. 140-154
Niezamierzone efekty działań ludzkich, czyli o tym, czy może się udać reforma systemu szkolnictwa wyższego Magdalena Jelonek s. 153-163