Znaleziono 19 artykułów

Bob Jessop

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Promowanie „dobrego zarządzania” i ukrywanie jego słabości : refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia Bob Jessop s. 5-26
Od państwa pozytywnego do państwa regulacyjnego : przyczyny i skutki zmian sposobu rządzenia Bob Jessop Giandomenico Majone s. 48-71
Globalny kryzys finansowy : wnioski płynące z badań nad procesami tworzenia regulacji i rządzenia Christopher Arup Bob Jessop s. 68-87
Social imaginaries, structuration, learning, and ‘collibration’ : their role and limitations in governing complexity Bob Jessop s. 71-83
Zapiski o teorii zarządzania wielopoziomowego w Europie Bob Jessop Fritz W. Scharpf s. 76-99
Dylematy ogólnej teorii planowania Bob Jessop Horst W.J. Rittel Melvin M. Webber s. 77-93
Instytucje i środowisko Bob Jessop Elinor Ostrom s. 83-99
Logika stosowności Bob Jessop James G. March Johan P. Olsen s. 84-105
The rise of governance and the risks of failure : The case of economic development Bob Jessop s. 84-99
Od menedżeryzmu do przedsiębiorczości: transformacja procesu rządzenia miastami w późnym kapitalizmie David Harvey Bob Jessop s. 84-106
Sprawne państwo : różnorodność znaczeń w różnych krajach Matt Andrews Bob Jessop s. 85-113
Governance : "wyraz pusty" czy naukowy program badawczy? Bob Jessop Claus Offe s. 87-102
Teoria rządzenia sieciowego : w stronę drugiej generacji Bob Jessop Jacob Torfing s. 95-105
Wspólnota, rynek, państwo – i stowarzyszenia? : Potencjalny wkład reprezentacji interesów w porządek społeczny Bob Jessop Philippe C. Schmitter Wolfgang Streeck s. 97-125
Nowe współzarządzanie publiczne: rządzenie bez rządu Bob Jessop R.A.W. Rhodes s. 101-118
Dwie wizje rządzenia decentracją i recentracja procesów rządzenia Bob Jessop B. Guy Peters s. 107-122
Ograniczenia planowania : powstawanie instytucji i zmiany instytucjonalne Bob Jessop Paul Pierson s. 109-131
Zarządzanie publiczne i sieci powiązań. Podstawy podejścia do rządzenia opartego na teorii sieci Bob Jessop Erik-Hans Klijn Joop F.M. Koppenjan s. 123-145
(Współ)rządzenie socjopolityczne Bob Jessop Jan Kooiman s. 135-151