Znaleziono 7 artykułów

Cyraina Johnson-Roullier

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
America Cyraina Johnson-Roullier s. 4-6
Americas, globes, and the Myth of the Flat World Cyraina Johnson-Roullier s. 5-12
(Un)imagined shores Cyraina Johnson-Roullier s. 5-6
Hemi-spheric transnationalism Cyraina Johnson-Roullier s. 5-9
Revitalizing RIAS Cyraina Johnson-Roullier s. 5-7
La revitalisation de la rias Cyraina Johnson-Roullier s. 9-11
‘Blackness’, Modernity, and the Ideology of Visibility in the Harlem Renaissance Cyraina Johnson-Roullier s. 25-30