Znaleziono 3 artykuły

Wiesław Juchacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasada kontradyktoryjności w nowym procesie karnym Wiesław Juchacz s. 21-30
Aktualny model kary pozbawienia wolności i jego perspektywy Wiesław Juchacz Igor Zgoliński s. 45-56
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2015 r., II KK 318 Wiesław Juchacz s. 251-254