Znaleziono 1 artykuł

Leszek Juchniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bezpieczeństwo energetyczne Polski : kategoria autonomiczna czy komplementarna? : Konsekwencje dla polityki publicznej Agnieszka Dobroczyńska Leszek Juchniewicz s. 5-18