Znaleziono 6 artykułów

Małgorzata Juchniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwarunkowania działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw Kamil Decyk Małgorzata Juchniewicz s. 135-147
Ocena regionalnych działań na rzecz wzrostu innowacyjności mikroprzedsiębiorstw : doświadczenia warmińsko-mazurskich mikroprzedsiębiorstw Kamil Decyk Małgorzata Juchniewicz s. 169-182
    Zacytuj
  • Udostępnij
Potencjał innowacyjny mikroprzedsiębiorstw Kamil Decyk Małgorzata Juchniewicz s. 185-195
    Zacytuj
  • Udostępnij
Poziom i cele działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw Kamil Decyk Małgorzata Juchniewicz s. 379-391
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kluczowe instrumenty wspierania rozwoju struktur klastrowych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego Małgorzata Juchniewicz Łukasz Menart s. 423-431
Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności Małgorzata Juchniewicz s. 473-482