Znaleziono 4 artykuły

Krzysztof Jurek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świadomość polskiego dziedzictwa kulturowego wśród imigrantów z Białorusi i Ukrainy Krzysztof Jurek s. 64-79
Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze = The symbolic meaning and functions of the color in the culture Krzysztof Jurek s. 68-80
Nowy wymiar komunikacji : właściwości społeczństwa sieci w koncepcji Manuela Castellsa Krzysztof Jurek s. 87-96
Kontekst etyczny i prawny pracy dziennikarza śledczego Krzysztof Jurek s. 165, 97-111