Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Juszczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Factors Determining Hooligans Crime Andrzej Czop Agnieszka Juszczak s. 99-113
Subculture of Stadium Hooligans – Pathology or Crime? Andrzej Czop Agnieszka Juszczak s. 142-158