Znaleziono 6 artykułów

Władysław Kłapkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fundacja klasztoru OO. Reformatów w Smolanach Władysław Kłapkowski s. 231-233
Pierwsze dwa przywileje karmelitów trzewiczkowych klasztoru Bożego Ciała w Poznaniu = De primis duobus privilegiis Carmelitarum calcaet. pro monasterio Posnaniensi ex a. 1401 et 1406 Władysław Kłapkowski s. 241-247
Kontrybucje kościelne za wojny z Tatarami i Husytami za Władysława Jagiełły Władysław Kłapkowski s. 331-354
Kolegium księży dominikanów w Sejnach : przyczynek do rządów pruskich na ziemiach polskich Władysław Kłapkowski s. 504-519
Śp. ks. Dr Henryk Likowski : prof. Historji Kościoła w Polsce w Uniw. Warsz. Władysław Kłapkowski s. 527-529
List jeńców polskich z Bakczyseraju na Krymie z dnia 7 grudnia 1660 roku do kanclerza polskiego o poparcie o. Feliksa Mondierda na biskupa = Epistola Polonorum in captivitae turcarum degentium ex anno 1660 Władysław Kłapkowski s. 527-529