Znaleziono 4 artykuły

Kazimierz Kałkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O znaczeniu dla praktyki adwokackiej ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sqdzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego Kazimierz Kałkowski s. 18-29
Pytania i odpowiedzi prawne Kazimierz Kałkowski s. 31-33
O uprawnieniach repatriantów do ekwiwalentu za mienie nieruchome pozostawione za granicą Kazimierz Kałkowski s. 50-54
Przyczynek do rozważań nad nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego i wprowadzeniem sgdowej kontroli legalności decyzji administracyjnych Kazimierz Kałkowski s. 62-66