Znaleziono 5 artykułów

Jan Kaźmierski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Administracja publiczna jako katalizator rozwoju klastrów w gospodarce regionalnej Jan Kaźmierski s. 30-41
Wspieranie rozwoju struktur klastrowych przez władze samorządowe miasta i regionu Jan Kaźmierski s. 41-59
Konsekwencje lokalizowania centrów logistycznych w przestrzeni miejskiej Jan Kaźmierski s. 100-109
    Zacytuj
  • Udostępnij
The Conception of Cluster Support Policy in the Realities of the Polish Economy Jan Kaźmierski s. 109-118
Metody badań i ewaluacji struktur klastrowych Jan Kaźmierski s. 137-160