Znaleziono 8 artykułów

Magdalena Kachniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polaryzacja podaży turystycznej jako stymulanta rozwoju sieciowych produktów turystycznych Magdalena Kachniewska s. 27-42
Liberalizacja rynku turystycznego w kontekście przystąpienia Polski do OECD Magdalena Kachniewska s. 60-83
Wpływ kryzysu gospodarczego na metody zarządzania obiektami hotelowymi Magdalena Kachniewska s. 61-75
Tourism Value Added Creation Through a User-Centric Context-Aware Digital System Magdalena Kachniewska s. 103-118
Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznych Wojciech Fedyk Magdalena Kachniewska s. 135-150
Koszty jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego Magdalena Kachniewska s. 178-200
Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych Magdalena Kachniewska s. 239-258
Wpływ tendencji występujących po stronie popytu na fenotyp współczesnej turystyki Magdalena Kachniewska s. 265-275