Znaleziono 7 artykułów

Paweł Kacprzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Administracyjne i prawne formy organizacji wysiedleń ludności niemieckiej z Polski w latach 1948-1949 Paweł Kacprzak s. 61-74
Prawnomiędzynarodowe i administracyjnoprawne podstawy wysiedleń Niemców z Polski do brytyjskiej i radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec w 1946 roku Paweł Kacprzak s. 75-91
Działania organów administracji państwowej w akcji wysiedlenia i wyjazdach ludności niemieckiej z Polski w 1945 roku Paweł Kacprzak s. 87-108
Niemiecka mniejszość narodowa w Polsce w latach 1919-1939 Paweł Kacprzak s. 145-158
Geneza, rozwój i nauka prawa administracyjnego w Polsce Paweł Kacprzak s. 201-217
Narodowy, międzynarodowy i globalny system wartości praw podstawowych : sprawozdanie z polsko-niemieckiej konferencji naukowej Paweł Kacprzak s. 229-235
    Zacytuj
  • Udostępnij
Prawa podstawowe między państwem narodowym a globalizacją, polsko-niemieckie perspektywy : sprawozdanie z polsko-niemieckiej konferencji naukowej Paweł Kacprzak s. 275-280