Znaleziono 6 artykułów

Jerzy Kaczmarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
P. Bernaysa koncepcja poznania matematycznego Jerzy Kaczmarek s. 28-51
Status poznawczy teorii: realizm epistemologiczny w ujęciu F. Bonsacka Jerzy Kaczmarek s. 30-58
Spory o rolę świadomości w historii we współczesnym marksizmie polskim Jerzy Kaczmarek s. 63-76
Gastona Bachelarda koncepcja rozwoju nauki Jerzy Kaczmarek s. 105-117
O znaczeniu kategorii interesu w marksistowskiej teorii rozwoju społecznego Jerzy Kaczmarek s. 131-148
Źródła poznania nauk przyrodniczych w neoracjonalizmie frankofońskim Jerzy Kaczmarek s. 149-163