Znaleziono 3 artykuły

Przemysław Kaczmarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy uzasadnione jest mówienie o prawniczym etnocentryzmie? Przemysław Kaczmarek s. 61-78
Uzasadnienie decyzji jako akt etyczny Przemysław Kaczmarek s. 179-187
O etycznym wymiarze kulturocentryzmu Przemysław Kaczmarek s. 259-268