Znaleziono 2 artykuły

Leszek Kaczmarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pozycja procesowa prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu sądowoadministracyjnym Leszek Kaczmarski s. 165-191
Ewolucja pojęcia administracji publicznej w polskiej doktrynie prawa administracyjnego po II wojnie światowej Leszek Kaczmarski s. 219-245