Znaleziono 12 artykułów

Katarzyna Kaczor-Scheitler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Duchowe zaślubiny z Boskim Oblubieńcem na podstawie siedemnastowiecznych medytacji norbertańskich Katarzyna Kaczor-Scheitler s. 5-21
Antyczna przestrzeń w epitalamium Stanisława Teodora Piotrkowczyka pt. "Akt weselny na nigdy niezwiędłej Górze Karmelu" Katarzyna Kaczor-Scheitler s. 5-22
Wizerunki świętych niewiast w świetle anonimowego rękopisu "Kontemplacja Męki i śmierci Chrystusa Pana" Katarzyna Kaczor-Scheitler s. 24-36
Inspiracje, konteksty interpretacyjne i świadomość twórcza Teresy Petrycówny = Inspirations, Interpretational Contexts and Creative Consciousness of Teresa Petrycówna Katarzyna Kaczor-Scheitler s. 29-49
Struktura "Modlitwy do Świętego Józefa Hermana" na przykładzie siedemnastowiecznego "Modlitewnika" Krystyny Szembekówny Katarzyna Kaczor-Scheitler s. 43-49
Wizerunek św. Teresy z Avila w osiemnastowiecznej polskiej poezji karmelitańskiej Katarzyna Kaczor-Scheitler s. 63-75
Działalność pisarska polskich zakonów żeńskich w dobie baroku Katarzyna Kaczor-Scheitler s. 77-89
„Vita contemplativa” według franciszka Sitańskiego – wizualizacja życia klasztornego w okolicznościowym kazaniu „Pszczółka w bursztynie” Katarzyna Kaczor-Scheitler s. 83-97
Język wiary i zwątpienia : religijne konteksty w "Drugiej przestrzeni" Czesława Miłosza Katarzyna Kaczor-Scheitler s. 157-165
Koncept w kazaniu okolicznościowym "Pszczółka w bursztynie" Franciszka Sitańskiego Katarzyna Kaczor-Scheitler s. 163-177
"Pamiętaj, duszo ma, słowo to, co jesteśmy pielgrzymami" : o kondycji przechodnia-gościa w siedemnastowiecznych "Medytacjach" Teresy Petrycówny Katarzyna Kaczor-Scheitler s. 321-331
"Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej", red. Katarzyna Kaczor-Scheitler, Magdalena Kuran, Michał Kuran, Łódź 2013 : [recenzja] Beata Prokopczyk Katarzyna Kaczor-Scheitler (aut. dzieła rec.) Magdalena Kuran (aut. dzieła rec.) Michał Kuran (aut. dzieła rec.) s. 518
    Zacytuj
  • Udostępnij