Znaleziono 12 artykułów

Robert Kaczorowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Troska św. Pawła o jedność Kościoła na podstawie 1 Kor 3,16-17, Robert Kaczorowski s. 35-45
Przesądy i wierzenia w ludowej kulturze polskich mieszkańców Warmii na przełomie XIX i XX wieku Robert Kaczorowski s. 93-103
Chrystus jako jedyna zasada jedności Nowego Izraela : (na podstawie Ef 2,21-22) Robert Kaczorowski s. 103-109
Edukacja muzyczna w szkołach jezuickich na Warmii Robert Kaczorowski s. 105-119
Obecność Matki Bożej w obrzędowości i liturgii warmińskiej na podstawie XIX-wiecznych rytuałów Robert Kaczorowski s. 139-147
Św. Pawła troska o wierność wierze chrześcijańskiej na podstawie 2 Kor 6,16 : studium biblijne Robert Kaczorowski s. 213-220
"Tajne akta KW PZPR w Gdańsku dotyczące Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego", Stanisław Bogdanowicz, Pelplin-Gdańsk 2003 : [recenzja] Robert Kaczorowski Stanisław Bogdanowicz (aut. dzieła rec.) s. 265-268
"Kościół gdański pod rządami komunizmu, 1945-1984", Stanisław Bogdanowicz, Gdańsk 2000 : [recenzja] Robert Kaczorowski Stanisław Bogdanowicz (aut. dzieła rec.) s. 269-272
"Bo przemoc widzę w mieście i niezgodę. Trudny początek Kościoła gdańskiego, 1922-1945", Stanisław Bogdanowicz, Gdańsk 2001 : [recenzja] Robert Kaczorowski Stanisław Bogdanowicz (aut. dzieła rec.) s. 303-305
"Instrumenty muzyczne Biblii", Jeremy Montagu, tł. Grzegorz Kubies, Kraków 2006 : [recenzja] Robert Kaczorowski Grzegorz Kubies (aut. dzieła rec.) Jeremy Montagu (aut. dzieła rec.) s. 315-317
"We belive in the Holy Spirit", Andrew J. Apostoli, Huntington 2002 : [recenzja] Robert Kaczorowski Andrew J. Apostoli (aut. dzieła rec.) s. 339-340
"Priests for the Third Millenium", Timothy M. Dolan, Huntington 2000 : [recenzja] Robert Kaczorowski Timothy M. Dolan (aut. dzieła rec.) s. 343-345