Znaleziono 7 artykułów

Monika Kaczurak-Kozak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych w Polsce : analiza wybranych aspektów działania audytora usługodawcy Monika Kaczurak-Kozak s. 159-180
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wdrażanie i konstrukcja budżetu zadaniowego w Polsce Monika Kaczurak-Kozak s. 179-201
Charakter i zakres prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Monika Kaczurak-Kozak s. 203-223
Długofalowe planowanie jako element polityki rozwoju gminy Monika Kaczurak-Kozak s. 213-220
Główny księgowy w jednostkach samorządu terytorialnego : jego rola, zakres kompetencji i status Monika Kaczurak-Kozak s. 271-289
Zasady (polityka) rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w samorządowych jednostkach budżetowych Monika Kaczurak-Kozak s. 287-307
Charakter środków trwałych i zasady gospodarowania nimi w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych Monika Kaczurak-Kozak s. 311-329