Znaleziono 4 artykuły

Jarosław Kadylak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poglądy Ojców i pisarzy kościelnych na człowieka : (krótka synteza) Jarosław Kadylak s. 37-43
Wielość w jedności : elementy eklezjologii św. Ireneusza z Lyonu Jarosław Kadylak s. 115-132
Miłość ludzka i łaska Boża w procesie chrześcijańskiego doskonalenia Jarosław Kadylak s. 199-217
Asceza i jej wpływ na kształtowanie duchowości prawosławnej Jarosław Kadylak s. 209-232