Znaleziono 1 artykuł

Agnieszka Kaleta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z II Polskiej Konferencji Eyetrackingowej pt. "Eyetracking - teoria, praktyka, zastosowanie", Warszawa, 28-29 listopada 2013 r. Agnieszka Kaleta s. 208-211