Znaleziono 4 artykuły

Radosław Kaleta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Błędy fonetyczne Białorusinow uczących się języka polskiego Radosław Kaleta s. 121-132
Dyskusja nad błędem językowym w wybranych polskich pracach językoznawczych wydanych w latach 1978-2008 : (przegląd) Radosław Kaleta s. 151-171
Homonimia w języku polskim i języku białoruskim Radosław Kaleta s. 185-195
"Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna", Radosław Kaleta, Warszawa 2015 : [recenzja] Volha Tratsiak Radosław Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 231-235