Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Kalicińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi do recenzji dra Lecha Krzyżanowskiego, zamieszczonej w "Ochronie Zabytków" - nr 2, 1980, s. 185-186 Magdalena Kalicińska s. 136
Historia i program nauczania dokumentacji konserwatorskiej malowideł ściennych na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki Krakowskiej ASP w latach 1950-1989 Magdalena Kalicińska s. 205-208
Obraz św. Katarzyny z Cieciny - rozpoznanie ikonograficzne i technologiczne nawarstwień Magdalena Kalicińska s. 285-293