Znaleziono 5 artykułów

Barbara Kalinowska-Witek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeciążenie szkolne młodzieży w wypowiedziach publicystów "Przeglądu Pedagogicznego" z lat dwudziestych XX wieku Barbara Kalinowska-Witek s. 19-24
Samoocena studentów pedagogiki a ich empatyczne rozumienie innych ludzi Barbara Kalinowska-Witek s. 97-102
Funkcje rodziny w świetle czasopism kobiecych i rodzinnych Królestwa Polskiego z lat 1864–1914 Barbara Kalinowska-Witek s. 163-179
Rola, zadania i pozycja społeczna mężczyzny i kobiety w rodzinie w świetle wybranych czasopism kobiecych z lat 1864–1914 Barbara Kalinowska-Witek s. 177-189
"W rodzinie i dla rodziny… Edukacja dziewcząt na przełomie XIX i XX wieku w wybranych czasopismach Królestwa Polskiego", Barbara Kalinowska-Witek, Lublin 2011 : [recenzja] Ryszard Kucha Barbara Kalinowska-Witek (aut. dzieła rec.) s. 277-278