Znaleziono 2 artykuły

Wojciech Kamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przypowieść o kąkolu w pszenicy (Mt 13, 24-30.36-43) w duszpasterskiej interpretacji św. Augustyna Wojciech Kamczyk s. 101-123
Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski (Częstochowa, 21–23 września 2015 roku) Wojciech Kamczyk s. 520-521